Burn-out

In onze groepspraktijk bieden wij individuele therapie aan voor volwassenen die kampen met een burn-out of kenmerken van een burn-out vertonen. 

Burn-out wordt gezien als een uitputtingsreactie van lichaam en geest ten gevolge van werkstress. Mensen met een burn-out omschrijven dit vaak als het leeg raken van de accu, het voortdurend in een te hoge versnelling staan of het zover uitrekken van een elastiek totdat deze knapt.

De meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn lichamelijke uitputting, niet meer op kunnen laden, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van incompetentie en kwaadheid, gevoel van falen, slaapproblemen, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen. Daarnaast zijn er ook pijnklachten zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn.

Er kunnen verschillende factoren een rol spelen bij het ontstaan van een burn-out, zowel persoonlijke als meer werkgerelateerde factoren. In de individuele behandeling bij ons zal er dan ook specifiek worden gekeken welke factoren er in jouw geval toe hebben geleid dat de klachten zijn ontstaan en zal de behandeling hier verder op worden afgestemd.

We bieden eveneens groepstherapie aan. Er wordt in groepen van maximaal 5 personen gepraat en geoefend met situaties die moeilijk zijn. De groepstherapie bestaat uit 5 bijeenkomsten.

Aanmelden kan het hele jaar door. Er zijn verschillende startdata voor de groepssessies burn-out. Na een telefonische aanmelding wordt er een individuele afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt zorgvuldig afgewogen of de groep geschikt is. Tijdens dit intakegesprek wordt naast een wederzijdse kennismaking gepeild naar de verwachtingen en motivatie tot deelname alsook wordt informatie gegeven over de inhoud en werkwijze van de sessies.

Kostprijs groepssessies? 2,5€ per sessie