Traumazorg voor bedrijven

In elke organisatie kan een voorval plaatsvinden dat een impact heeft op alle medewerkers (bv. een collega heeft suïcide gepleegd, een sterfgeval, een overname, herstructureringen,…).

Op zo een moment kan professionele hulp nuttig zijn.

De gevolgen van een trauma op het individu kan op termijn nefast zijn voor de organisatie. Vaak zorgt het trauma voor concentratieproblemen, angsten, verwardheid… .

Je kan als organisatie of onderwijsinstelling beroep doen op ons ter ondersteuning van de medewerker(s).

Wij kunnen eveneens worden ingeschakeld bij acute crisissituaties die zich onverwacht en plots in uw organisatie of onderwijsinstelling voordoen en waarvoor er onmiddellijk psychologische interventie vereist is, al dan niet op grote schaal. Daarnaast kunnen we mensen in je organisatie opleiden zodat zij op de hoogte zijn hoe ze best omgaan met een crisissituatie.

Afhankelijk van de vraag en/of problematiek organiseren wij groepssessie(s) of individuele gesprekken.

Voor een gepaste offerte neem gerust contact op!