Particulieren

Naast individuele therapie in onze praktijk organiseren wij eveneens infosessies en/of groepstherapie. De steun van een psycholoog kan zeer zinvol zijn; een groepstraject kan bovendien volgende bijkomstige voordelen bieden:

  • Regelmatig spreken en luisteren in groep, helpt je om je eigen problemen in een ander perspectief te plaatsen. Verschillende verhalen kunnen je blik op eenzelfde thema verruimen. Door te kijken hoe anderen hun problemen aanpakken en positieve veranderingen doormaken, kan een heel gamma aan strategieën ontdekt worden om met jouw eigen zorgen om te gaan.
  • Soms heb je het gevoel dan je de enige persoon bent die worstelt met een bepaald thema. Het kan een hele opluchting zijn om anderen te horen over wat ze doormaken en kennis te maken met gelijkgestemden. Het herkennen van gelijkaardige verhalen kan deugd doen.
  • Mensen binnen een groep zijn altijd divers omdat ze verschillende persoonlijkheden, achtergronden en levensverhalen hebben, waardoor op een gedifferentieerde manier naar gelijksoortige situaties gekeken kan worden.
  • De gevoelens en interacties die in de groep ontstaan kunnen gebruikt worden als oefenmateriaal voor je eigen situatie.
  • De groep geeft je vaak een extra ondersteunend netwerk en een klankbord.
  • Een verbetering van sociale vaardigheden is vaak een effect van groepstherapie, ook al is dit niet de focus van het onderwerp.