Burn-out: Preventie, Stressmanagement en Coaching

In de praktijk wordt ongeveer 1 op 10 werknemers slachtoffer van burn-out. Sommige beroepsgroepen en bedrijven zijn vatbaarder dan andere. De Belgische wetgeving verplicht trouwens bedrijven om de psychosociale stress risicofactoren in kaart te brengen. Op zich zeer nuttig, maar wij gaan 1 noodzakelijke stap verder: naast de stressoren, meten wij ook wat jouw medewerkers energie geeft. Deze analyse gebeurt telkens op maat van afdeling, team en/of functie.

Slachtoffers van burn-out zijn dikwijls net de meest geëngageerde, enthousiaste, plichtsbewuste en verantwoordelijke mensen die zich voor hun werk en/of gezin meer dan 100 % inzetten. Vaak medewerkers dus die een bedrijf écht niet wil missen

Meer en meer werkgevers zijn zich hiervan bewust, maar weten niet steeds hoe hiermee om te gaan. Meer en meer werknemers voelen dit aan, maar weten niet waar terecht.

Een burn-out gaat nooit vanzelf over! Zonder professionele begeleiding kan iemand zich na jaren nog even uitgeput voelen als in het begin.

Voor bedrijven en leidinggevenden formuleren wij antwoorden:

 • Hoe kan ik mijn medewerkers beschermen tegen stress en burn-out?
 • Hoe ziekteverzuim door burn-out of stress voorkomen of verminderen?
 • Hoe groot is op mijn afdeling of in mijn bedrijf het risico voor langdurige uitval door burn-out of stress?
 • Hoe herken ik op tijd signalen?
 • Hoe vermijd ik zelf burn-out?
 • Hoe ontwikkel ik een preventieplan?
 • Hoe vang ik een medewerker op na burn-out?
 • Behandeling en coaching van medewerkers in risicosituaties of tijdens ziekteperiode….

Wees er op tijd bij! Ook hier is voorkomen gemakkelijker dan genezen!

 Procedure:

 1. Na een telefonische aanvraag (of via mail) en een globale verkenning van de vraag, plannen wij een kennismakingsgesprek in.
 2. Vervolgens doen we een voorstel van programma en prijs.
 3. Uiteindelijk wordt een overeenkomst gemaakt omtrent programma, datum en werkwijze