Praatgroep Adolescentie-Puberteit

 

In onze groepspraktijk bieden wij praatgroepen aan voor adolescenten (15-17 jaar).

De puberteit is voor veel jongeren en ouders een onzekere periode. Er kunnen allerlei dingen tegenzitten die ertoe leiden dat jongeren de waardering voor zichzelf kwijtraken.
Zo kan het zijn dat ze problemen ervaren in contacten met leeftijdgenoten. Ze voelen zich onzeker in een groep, weten niet hoe ze contact moeten maken en onderhouden of durven onvoldoende voor zichzelf op te komen. Weerbaarheid, grenzen trekken, opkomen en geloven in jezelf is een sociaal gebeuren. Daarom is er voor deze jongeren de mogelijkheid om deel te nemen aan onze pubergroep. Naast het aanleren van allerlei sociale- en assertiviteitsvaardigheden worden thema’s besproken die de jongeren op dat moment bezighouden. Het doel is dat de jongere zich weer zekerder gaat voelen over zichzelf en in sociale contacten.

Er wordt in groepen van maximaal 8 jongeren gepraat en geoefend met situaties die moeilijk zijn. De groepstherapie bestaat uit 8 bijeenkomsten voor jongeren en 1 sessie voor de ouders. De bijeenkomsten voor de jongeren vinden plaats eens in de twee weken op zaterdagmorgen van 9-10.30u.

Er zal één sessie ouderbegeleiding zijn waarin enerzijds uitleg over de puberteit gegeven wordt, maar anderzijds ook praktisch geoefend zal worden, over hoe je het best communiceert met je puber. Ook vragen vanuit de oudergroep kunnen hierbij beantwoord worden.

Ouders/verzorgers kunnen hun adolescent het hele jaar door aanmelden.  Er zijn verschillende startdata voor groepssessies. Na een telefonische aanmelding wordt er een individuele afspraak gemaakt. Tijdens het intakegesprek wordt zorgvuldig afgewogen of de groep geschikt is. De prijs van dit intakegesprek is 50 euro. Tijdens dit intakegesprek wordt naast een wederzijdse kennismaking gepeild naar de verwachtingen en motivatie tot deelname alsook wordt informatie gegeven over de inhoud en werkwijze van de sessies. Bij het intakegesprek wordt zowel met de ouders als met de adolescent kennis gemaakt.

Kostprijs? 30€ per sessie van 1,50u