Praatgroep Jongvolwassenen

In onze groepspraktijk bieden wij praatgroepen voor jongvolwassenen tussen 17 en 21 jaar die worstelen met typische onzekerheden die deze levensfase kenmerken.

De levensfase van 17 tot 21 jaar is een periode waarin men steeds zelfstandiger wordt en er veel veranderingen optreden. Eigen keuzes worden gemaakt over studie- of werkrichting, het leggen van contacten en sluiten van vriendschappen zal meer uit eigen beweging volgen en overwegingen over hoe en wanneer zelfstandig te gaan wonen zullen ontstaan.
Het is niet verwonderlijk dat het nemen van deze beslissingen en stappen ook wel eens onzekerheid met zich meebrengt. Deze gespreksgroep richt zich op mensen waarbij deze onzekerheid te veel de overhand heeft gekregen, waardoor er nauwelijks nog ruimte lijkt te zijn voor ontspanning en plezier. In de groep wordt door leeftijdsgenoten gesproken over moeilijkheden (en de mogelijke oplossingen daarvoor) die men in deze levensfase tegenkomt. Binnen de groep heeft men veel steun aan elkaar. Groepsleden leren meer over zichzelf; wat zij willen in hun leven en welke keuzes zij daarbij moeten maken, waardoor ook hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid zal groeien. Daarnaast ervaren groepsleden dat zij steun kunnen bieden aan elkaar en meer mensenkennis opdoen.

Er wordt in groepen van maximaal 8 jongvolwassenen gepraat en geoefend met situaties die moeilijk zijn. De groepstherapie bestaat uit 8 bijeenkomsten, die eens in de twee weken op zaterdagvoormiddag van 11-12.30u plaatsvinden.

De aanmelding kan het hele jaar door gebeuren. Er zijn verschillende startdata voor groepssessies. Na een telefonische aanmelding wordt er een individuele afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt zorgvuldig afgewogen of de groep geschikt is. De prijs van dit intakegesprek is 50 euro. Tijdens dit intakegesprek wordt naast een wederzijdse kennismaking gepeild naar de verwachtingen en motivatie tot deelname alsook wordt informatie gegeven over de inhoud en werkwijze van de sessies.

Kostprijs? 30€ per sessie van 1,50u.